Instalacje elektryczne

 

Wykonujemy instalacje elektryczne, sterownicze, oświetleniowe i odgromowe w obiektach przemysłowych, sportowych, budynkach mieszkalnych i biurowych. Pomagamy w uzgodnieniach formalno-prawnych z Zakładem Energetycznym.

 

Firma świadczy usługi w zakresie:

- wykonywania przyłączy elektroenergetycznych,
- prefabrykacji rozdzielni elektrycznych, złączy kablowych i licznikowych,
- wykonywania układów i szaf sterowniczych,
- montażu linii kablowych, instalacji zasilających i oświetleniowych,
- instalacji ogrzewania podłogowego,
- montażu urządzeń i osprzętu elektrycznego,
- instalacji alarmowych, domofonowych, komputerowych i TV-sat,
- monitoringu wizyjnego i telewizji przemysłowej,
- mantażu i przeglądów klimatyzacji.

 

Przeprowadzamy przeglądy okresowe i pomiary ochronne instalcji elektrycznej i odgromowej, w tym:

- pomiary rezystancji izolacji,
- pomiary impedancji pętli zwarcia,
- badanie wyłączników różnicowoprądowych,
- pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
- pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu,
- pomiary instalacji odgromowej,
- badanie natężenia i równomierności oświetlenia,
- ustalenia kolejności wirowania faz,
- badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz szybkiego wyłączania.

P.W. "ELEKTROMAT" Mąkolno 149, 57-250 Złoty Stok województwo dolnośląskie, dolny śląsk, Wrocław, Wałbrzych / opolskie, Opole, powiat ząbkowicki, Ząbkowice, kłodzki, Kłodzko, nyski, Nysa