(74) 81 77 349
57-250 Złoty Stok, Mąkolno 149

Automatyka

AUTOMATYKA

Sterowanie i regulacja maszyn

Firma ELEKTROMAT zajmuje się projektowaniem, doborem elementów, sprzedażą, montażem i wykonaniem kompletnych instalacji urządzeń sterowania i nadzoru automatyki przemysłowej, a w szczególności:

– automatyzacja i nadzór urządzeń i procesów produkcyjnych, zarówno nowobudowanych, jak i modernizacja istniejących systemów,
– programowalne sterowniki przemysłowe (PLC), wykonywanie kompletnych systemów sterowania i wizualizacji,
– elementy sterowania elektrycznego – przekaźniki, styczniki, wyłączniki, zabezpieczenia termiczne,
– aparatura kontrolno-pomiarowa, regulacja temperatur, ciśnień, obrotów i innych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
– rejestracja temperatur, wilgotności i innych parametrów procesów wg. wymogów HACCP i ISO,
– falowniki, sofstarty, napędy DC i AC,
– pneumatyka i hydraulika -siłowniki, zawory rozdzielające, filtry, reduktory, złączki.

 

Skontaktuj się z nami!

Szafy i pulpity sterownicze

Wykonywanie prefabrykacji pod potrzeby konkretnych zastosowań w oparciu o własne projekty lub dostarczone przez Klienta.

– Szafy sterownicze, rozdzielcze i zasilające do maszyn oraz linii produkcyjnych,
– Pulpity sterownicze dla operatorów wyposażone w ekran dotykowy lub/i standardowe przyciski i przełączniki,
– Rozdzielnie elektryczne do zasilania hal produkcyjnych, budynków i linii produkcyjnych,
– Tablice synoptyczne, pomiarowe i sygnalizacyjne,
– Złącza kablowe.

Skontaktuj się z nami!

Systemy BHP

Modernizacja układów sterowania maszyn i dostosowywanie do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa.

– Kurtyny świetlne i bariery optyczne,
– sterowniki i moduły bezpieczeństwa,
– kodowe, kluczowe i magnetyczne wyłączniki osłon bezpieczeństwa,
– maty bezpieczeństwa i skanery powierzchni,
– sterowanie dwuręczne i nożne,
– świetlna i dźwiękowa sygnalizacja ostrzegawcza,
– wyłączniki ryglujące,
– rozłączniki izolacyjne.

Skontaktuj się z nami!

Komputerowe systemy pomiaru temperatur i wilgotności

Nasza firma posiada doświadczenie w doborze, montażu i konfiguracji komputerowych systemów zbierania i przetwarzania danych pomiarowych dotyczących temperatury i poziomu wilgotności. System tego typu jest istotnym elementem informującym o stanie faktycznym, co pozwala precyzyjnie zarządzać procesami produkcyjnymi. Wyposażony jest w oprogramowanie pozwalające na dowolne tworzenie wizualizacji monitorowanego obiektu oraz generowanie raportów w czasie rzeczywistym i dla zadanego okresu. Instalacje pomiarowe mają bardzo szerokie zastosowanie i powinny funkcjonować wszędzie, gdzie temperatura i wilgotność mają istotne znaczenie. Wykonane przez nas układy pomiarowe funkcjonują w przedsiębiorstwach z sektora rolno – spożywczego: elewatory do magazynowania zbóż, linie produkcyjne przetwórstwa owoców i warzyw, suszarnie wielkogabarytowe, magazyny, chłodnie, itp.

Skontaktuj się z nami!