(74) 81 77 349
57-250 Złoty Stok, Mąkolno 149

Serwis

SERWIS

Przedsiębiorstwo ELEKTROMAT duży nacisk kładzie na serwis dostarczając swoim Klientom profesjonalną obsługę z zakresu serwisu wszystkich wykonywanych przez nas projektów oraz już istniejących systemów.

Zakres usług serwisowych obejmuje:

– dostawę urządzeń i części zamiennych,
– montaże i uruchomienia,
– remonty i modernizacje istniejących systemów,
– usuwanie awarii,
– profilaktyczne przeglądy serwisowe.

Systematycznie wykonywane przeglądy serwisowe przynoszą korzyści w postaci obniżenia kosztów eksploatacji, znacznego zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii, wydłużenia okresu żywotności urządzeń i instalacji.

Dajemy Państwu możliwość podpisania indywidualnej umowy serwisowej, która gwarantuje  priorytetową pozycję oraz pierwszeństwo przy realizacji zgłoszeń serwisowych. W ramach umowy proponujemy również wykonywanie cyklicznych przeglądów i prac związanych z zabezpieczeniem ciągłości funkcjonowania monitorowanych systemów. Działanie takie minimalizuje wystąpienie długich postojów co często wiąże się z dużym poziomem niepotrzebnych kosztów.

Skontaktuj się z nami!